Dùng Hàm PMT Trong Excel Tính Thanh Toán Hàng Tháng

Trong bài viết này, hãy cùng Tin Học Chọn Nghề tìm hiểu cách sử dụng hàm PMT trong Excel.

Hàm PMT dùng để làm gì trong Excel?

Excel cho phép một người tìm số tiền trả góp hàng tháng bằng cách sử dụng hàm có số tiền nguyên tắc hoặc số tiền cho vay, lãi suất mỗi tháng và thời hạn thanh toán.

Xem thêm >> Cách Sửa Lỗi #VALUE Time Các Hàm Excel

Xem thêm >> Hàm INDEX Và MATCH Tra Cứu Linh Hoạt Khắc Phục VLOOKUP

Xem thêm >> Định Dạng Có Điều Kiện Trong Excel Dựa Trên Một Cột Khác

Hàm PMT trong Excel

Hàm PMT dùng để tính toán khoản thanh toán cho một khoản vay dựa trên các khoản thanh toán không đổi và lãi suất không đổi.

Cú pháp:

=PMT (rate, nper, pv, [fv], [type])

rate – Lãi suất mỗi kỳ.

per – Khoảng thời gian mà lãi suất được tính.

nper – Tổng số lần thanh toán.

pv – Giá trị hiện tại, tổng số tiền mà một loạt các khoản thanh toán trong tương lai có giá trị hiện tại.

fv – [tùy chọn] Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn sau khi thực hiện lần thanh toán cuối cùng. Mặc định là 0 (không).

type – [tùy chọn] Thời gian thanh toán, vào đầu hoặc cuối kỳ. Các số 0 hoặc 1 đại diện cho ngày thanh toán. Số 0 đại diện cho khoản thanh toán vào cuối kỳ, và số 1 thể hiện khoản thanh toán vào đầu kỳ. Giá trị mặc định (đối số trống) là 0. Phép tính ở cuối kỳ.

Lưu ý:

  • Giá trị RATE và NPER phải thống nhất về cùng một giá trị thời gian.
  • Nếu NPER bắt buộc tính theo tháng mà bài toán cho lãi suất theo năm thì ta cần phải quy đổi RATE về theo tháng.

Ví dụ: Để hiểu và dễ sử dụng hàm PMT trong Excel chúng ta cùng xem qua một ví dụ. Anh B đã vay 100.000.000 VNĐ từ một ngân hàng với lãi suất hằng năm là 12% trong thời hạn 3 năm. Anh B cần biết được số tiền thanh toán hàng tháng của mình cho ngân hàng và tổng số tiền trả gốc lẫn lãi trong thời hạn 3 năm là bao nhiêu.

dung-ham-pmt-trong-excel-tinh-thanh-toan-hang-thang

Ta sẽ sử dụng công thức tại ô B4:

=PMT(B2/12,B3,B1)

dung-ham-pmt-trong-excel-tinh-thanh-toan-hang-thang-1

Vậy với số tiền nợ là 100.000.000 VNĐ thì Anh B sẽ phải trả mỗi tháng cho ngân hàng là 3.321.431 VNĐ. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao số tiền hiển thị lại là âm?

Bạn có thể sử dụng dấu trừ (-) trong công thức để nhận kết quả là dấu dương (+).

Sử dụng công thức thay thế cho các dấu hiệu

=PMT(B2/12,B3,-B1)

dung-ham-pmt-trong-excel-tinh-thanh-toan-hang-thang-2

Để anh B biết được tổng trả gốc và lãi của mình với thời hạn vay 3 năm:

dung-ham-pmt-trong-excel-tinh-thanh-toan-hang-thang-3

Lưu ý:

  1. Hàm trả về giá trị lỗi #NUM! Lỗi khi:
    1. Giá trị tỷ lệ đã cho nhỏ hơn hoặc bằng -1.
    2. Giá trị nper đã cho bằng 0.
  2. Hàm trả về lỗi #VALUE! lỗi khi bất kỳ đối số nào được cung cấp không phải là số.
  3. Khi tính toán các khoản thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý, chúng ta cần chuyển đổi lãi suất hàng năm hoặc số kỳ sang tháng hoặc quý.
  4. Nếu chúng ta muốn tìm ra tổng số tiền đã được thanh toán cho thời gian của khoản vay, chúng ta cần nhân PMT với nper.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

5/5 - (3 bình chọn)
Chat hỗ trợ
Chat ngay