Lỗi không có hàm XLOOKUP trong Excel? Hướng dẫn cách xử lý khi Excel của bạn không có file XLOOKUP? XLOOKUP có trong những phiên bản nào?

Các phiên bản của Microsoft Excel cho hàm XLOOKUP

Các phiên bản sau của Microsoft Excel bao gồm hàm XLOOKUP:

  • Excel 2021 (PC và Mac)

  • Excel dành cho Microsoft 365 (Phiên bản PC và Mac)

  • Excel Online

  • Excel cho Máy tính bảng (iPad và Android)

  • Excel dành cho điện thoại di động (iPhone và Android)

Cách Sửa Lỗi #VALUE Time Các Hàm Excel
Tiện Ích Sửa Chữa Lỗi Office Để Sửa Word Excel PowerPoint
Hàm Trim | Loại Bỏ Khoảng Trắng Trong Excel
Hàm INDEX Và MATCH Tra Cứu Linh Hoạt Khắc Phục VLOOKUP

Phiên bản Excel nào có XLOOKUP?

Hàm XLOOKUP

Chức năng XLOOKUP đã được phát hành công khai cho kênh hàng tháng của Microsoft 365 (dựa trên đăng ký) vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 .

Trước ngày này, hàm XLOOKUP đã được đẩy lên phiên bản Beta của Excel vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 . Chức năng này vẫn ở phiên bản beta trong khoảng 7 tháng trong khi một số ít người dùng Excel đã thử nghiệm chức năng này.

Trong quá trình chạy beta, If_Not_Found đã được chuyển thành đầu vào hàm tùy chọn đầu tiên dựa trên phản hồi từ cộng đồng Excel.

Phiên bản giấy phép vĩnh viễn của Excel với XLOOKUP trong đó là gì?

Với việc phát hành Excel 2021 cho cả PC và Mac, Microsoft đã bao gồm chức năng XLOOKUP cùng với nhiều cải tiến khác .

XLOOKUP có trong Excel 2016 không?

Hàm XLOOKUP không có trong Excel 2016 hoặc bất kỳ phiên bản Microsoft Office nào trước đó. Tuy nhiên, bạn có thể thấy XLOOKUP hiển thị trong khi sử dụng Excel 2016 nếu bạn nhận được tệp Excel được tạo bằng phiên bản Excel mới hơn và hàm XLOOKUP đã được thêm vào.

XLOOKUP trong Excel 2019 có dành cho Mac không?

Hàm XLOOKUP không được bao gồm trong Excel 2019 hoặc bất kỳ phiên bản nào trước đó của Microsoft Office cho Mac. Tuy nhiên, bạn có thể thấy XLOOKUP hiển thị trong khi sử dụng Excel 2019 nếu bạn nhận được tệp Excel được tạo bằng phiên bản Excel mới hơn và hàm XLOOKUP đã được thêm vào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng để lại ý kiến ​​của bạn. Tôi rất vui được giải thích chi tiết hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả các phản hồi và hỗ trợ của bạn!

5/5 - (1 vote)
Chat hỗ trợ
Chat ngay