Gói Microsoft Visual C ++ Redistributable.

Microsoft Visual C++ Redistributable là gì ?

Microsoft Visual C++ là một ứng dụng tạo ra môi trường IDE được tích hợp trên Windows. Chúng giúp các nhà phát triển phần mềm của bên thứ 3 có thể chạy ứng dụng của họ trên những nền tảng chưa được hỗ trợ trên Windows. Microsoft visual C++ redistributable được viết bằng ngôn ngữ C, C++ cho phép truy cập vào các thư viện ứng dụng được chia sẻ, kế thừa chúng thay vì tạo lại từ đầu.

Gói Microsoft Visual C ++ Redistributable Package Hybrid cài đặt các thành phần thời gian chạy của thư viện Visual C ++ cần thiết để chạy các ứng dụng được phát triển bằng Visual C ++ trên máy tính không được cài đặt Visual C ++.

Có thể được xóa khỏi “Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình”. Trước khi cài đặt, lắp ráp, trước tiên hãy gỡ bỏ tất cả đã cài đặt trên hệ thống của bạn, Microsoft Visual C + +, sau khi cài đặt lắp ráp. Trong cài đặt này, tất cả các phiên bản 64-bit chính thức của Microsoft Visual C + + 2005 – 2008 – 2010 – 2012 – 2013 – 2019 – 2022 đã được đóng gói lại thành một.

Thay vì tốn thời gian download từng phiên bản riêng lẻ sau đó cài đặt thủ công. Thì bạn có thể sử dụng Microsoft Visual C++ Redistributable Package Hybrid đã được tích hợp lại thành một để cài đặt Visual C++ nhanh hơn cho tất cả các phiên bản.

Các phiên bản Microsoft Visual C++ đã được đóng gói lại bao gồm:

 • 2005 Redistributable – x86 8.0.50727.42
  2005 Redistributable – x86 8.0.50727.4053
  2005 Redistributable – x86 8.0.51011
  2005 Redistributable – x86 8.0.56336
  2005 Redistributable – x86 8.0.57103
  2005 Redistributable – x86 8.0.58299
  2005 Redistributable – x86 8.0.59193
  2005 Redistributable – x86 8.0.61001
  2008 Redistributable – x86 9.0.21022
  2008 Redistributable – x86 9.0.21022.0
  2008 Redistributable – x86 9.0.21022.218
  2008 Redistributable – x86 9.0.30411
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.0
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.17
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4048
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4148.0
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4148
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.5570
  2008 Redistributable – x86 9.0.30729.6161
  2010 Redistributable – x86 10.0.30319
  2010 Redistributable – x86 10.0.40219
  2012 Redistributable – x86 11.0.50727
  2012 Redistributable – x86 11.0.51106
  2012 Redistributable – x86 11.0.60610
  2012 Redistributable – x86 11.0.61030
  2013 Redistributable – x86 12.0.21005
  2013 Redistributable – x86 12.0.30501
  2013 Redistributable – x86 12.0.40649
  2013 Redistributable – x86 12.0.40660
  2013 Redistributable – x86 12.0.40664
  2019 Redistributable – x86 14.28.29515
  2005 Redistributable – x64 8.0.50727.42
  2005 Redistributable – x64 8.0.50727.4053
  2005 Redistributable – x64 8.0.51011
  2005 Redistributable – x64 8.0.56336
  2005 Redistributable – x64 8.0.57102
  2005 Redistributable – x64 8.0.58298
  2005 Redistributable – x64 8.0.59192
  2005 Redistributable – x64 8.0.61000
  2008 Redistributable – x64 9.0.21022
  2008 Redistributable – x64 9.0.21022.0
  2008 Redistributable – x64 9.0.21022.218
  2008 Redistributable – x64 9.0.30411
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.0
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.17
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4048
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4148.0
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.4148
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.5570
  2008 Redistributable – x64 9.0.30729.6161
  2010 Redistributable – x64 10.0.30319
  2010 Redistributable – x64 10.0.40219
  2012 Redistributable – x64 11.0.50727
  2012 Redistributable – x64 11.0.51106
  2012 Redistributable – x64 11.0.60610
  2012 Redistributable – x64 11.0.61030
  2013 Redistributable – x64 12.0.21005
  2013 Redistributable – x64 12.0.30501
  2013 Redistributable – x64 12.0.40660
  2013 Redistributable – x64 12.0.40664
  2019 Redistributable – x64 14.28.29805.2
  2022 Redistributable – x64 14.30.30423
Microsoft -Visual-C-2005-2022

Yêu cầu cài đặt:

 • Windows 32bit
 • Windows 64bit

Kích thước tập tin: 45.85 MB

Download Microsoft Visual C ++ Redistributable

4/5 - (3 bình chọn)
Chat hỗ trợ
Chat ngay